Fødsel

Når et barn bliver født, foretager jordemoderen normalt anmeldelsen af fødslen.

Er forældrene ikke gift, skal der udfyldes en "omsorgs- og ansvarserklæring” inden for 14 dage efter barnets fødsel.

Se mere info på www.borger.dk

Dåb

Hvis man ønsker at få sit barn døbt, skal man kontakte sognepræsten. Vi aftaler sammen, hvornår dåben skal finde sted, og aftaler at mødes til en dåbssamtale.

Dåb finder normalt sted i forbindelse med søndagens gudstjeneste, men der er også mulighed for lørdagsdåb (4 lørdage om året).

Navngivning

Et barn skal navngives, inden det bliver et halvt år. Navngivningen kan enten ske ved dåb eller bestilles via borger.dk.

Se mere info om navne på www.familiestyrelsen.dk og på www.borger.dk

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Læs mere om dåb på Folkekirkens hjemmeside her.