Boeslunde Kirkegård

Der er mange måder at blive begravet på, og de almindeligste former på Boeslunde Kirkegård er: kistebegravelse, urnebegravelse, plænebegravelse og anonym fællesgrav.

Priser for erhvervelse af gravsted står her: Revideret_takstkatalog2022.pdf (slagelseprovsti.dk)
Bemærk, at der er forskellig fredningsperiode for forskellige typer gravsteder, så spørg graveren om den nøjagtige pris.

Legat-priser
Man kan indbetale for vedligeholdelse til et gravsted for flere år, f.eks. i en hel fredningsperiode.
Der kan indbetales for grandækning/forårsblomer/sommerblomster som ovennævnte.

Det får du for legat-pengene
Gravstedet renholdes, fornyelse af udgåede eller forvoksede planter, rensning, opretning af gravminder, pålægning af ral.
Hvis vedligeholdelsespligten skal omfatte yderligere forpligtelser som plantning af sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af blomster eller kranse ved særlige lejligheder, grandækning, vedligeholdelse af dødt hegn og mindesmærker, opmaling af indskrift m.m., må dette betragtes som ekstra ydelser, for hvilke der skal betales særskilt vederlag.

Kontakt graverne
Graver Asger Hansen
T: 24 43 89 15
M: boeslunde-graverkontor@mail.dk


Gravermedhjælper Claus Johansen
M: boeslunde-graverkontor@mail.dk