Aktiviteter

I sommerperioden er her stille, og du er velkommen til i dagtimerne at komme og holde din egen andagt i kirken.

Under Gudstjenester vil du kunne se vores sommeraftensgudstjenester..

storebededag16