Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkens historie

 

 

Boeslunde kirke er en af egnens yngste  landsbykirker, som den står i dag bygget af munkesten, kun omkring 700 år. Det er en ung alder for en landsbykirke. Et lille stykke kampestensmur i sydvæggen stammer fra den tidligere kirke på stedet og er formentlig et par hundrede år ældre- man begyndte nemlig at bygge kirker i kampesten omkring 1050. Måske har den allerførste kirke på stedet været en stavkirke af træ, men der findes dog ingen spor af den.

Grunden til, at kirken er bygget så sent, er formentlig, at Boeslunde er et af de steder på  Sjælland, hvor man først byggede en stavkirke af  træ. Vi har ganske vist ingen spor af den. Men Borgbjerg banke lige vest for Boeslunde kirke var i oldtiden et kendt og besøgt helligsted. Og mange af de første kirker i landet blev bygget på  helligstederne for således at undertrykke den gamle religion. Sagnet fortæller nemlig, at trolden Borg ikke kunne lide, at man byggede en kirke på hans banke, og derfor rev han den ned om natten. Muligvis er en trækirke på  bakken brændt, og på den måde er sagnet opstået.

Desværre er vi ikke i stand til at efterforske det i dag, fordi Borgbjerg banke næsten helt er blevet fjernet ved grusgravning i  forrige århundrede. Til gengæld er der i den gamle grusgrav blevet indrettet en seværdig friluftsscene. Er Boeslunde kirke end ung af alder, så er den til gengæld egnens største landsbykirke og en af de smukkeste. Den er i næsten ren gotisk stil og særpræget gennem det toskibede lave kirkerum, der er overdækket af 8 smukke hvælv.

Kirken er påbegyndt omkring 1300 og siden blevet udvidet i etaper, indtil den nåede sin nuværende størrelse omkring 1450.

En  væsentlig årsag til, at kirken er  blevet så stor, er helligkilden, Hellig Kors  Kilde, nord for kirken. Den  var en meget besøgt helligkilde i middelalderen. Det berettes, at mange syge er blevet helbredte ved at drikke af dens vand og vaske sig med det. Vandet var for datidens forhold meget rent, men størst virkning har det nok haft dengang som i dag, at de syge troede, at Gud ville gøre dem raske.

Kildens berømmelse er således nok den væsentligste årsag til, at der ikke blev  bygget flere kirker i den nærmeste omegn, men at Boeslunde Kirke forblev samlingspunktet for et vidstrakt landsogn, som dengang omfattede 12 adskilte landsbyer. Og fra indtægterne fra kilden byggede man så kirken større.

Den  sidste tilbygning er det nuværende våbenhus mod  syd. Oprindelig var der indgang til  kirken gennem det  lille våbenhus  ved nordsiden, der idag tjener som fyrrum. Det nuværende våbenhus er oprindeligt bygget som sideskib, og for endevæggen, hvor der nu er indgang, har der sikkert været et alter for kildens skytshelgen.

I dag er det et stort og lyst våbenhus, som domineres af et malerei, der forestiller Jesus og apostlene i  Getsemane have inden hans tilfangetagelse. Det er malet af Marie Wandel i  1935 og skænket til kirken i 1985.

I våbenhuset findes også minder om kirkens tidligere inventar, bl. a. nogle fotografier af kirkens tidligere altertavle, en sengotisk Maria-altertavle fra omkring 1450. Den er et pragtfuldt træskærerarbejde fra Lübeck. På grund af  forfald blev den i 1922 overflyttet til  Nationalmuseet, men først i 1984 blev den gennemgribende restaureret. Den er en af nationalmuseets klenodier.

Når vi træder ind i  kirken fanges blikket af den nuværende altertavle, hvis to malerier forestiller Jesu fødsel og hans opstandelse på hver sin side af  et krucifix. Den er malet af  Niels Skovgaard i 1924.

Prædikestolen er til gengæld bevidst uanseelig, for at den ikke skal spærre udsynet op til alteret. Den afløste i 1974 den tilligere prædikestolopstilling, der på en uskøn måde dækkede for udsynet op til alteret. Denne prædikestol og det nuværende inventar stammer fra den forrige hovedrestaurering i 1922-24.

Kirken er sidst restaureret  i 1973-74, hvor kunstmaler  Ernst Trier forestod farvevalget til inventaret.

Ældst i kirken er døbefonten. Ved den er utallige generationer blevet  båret til dåben med  bøn om, at  de også måtte få del i livet med Gud gennem Jesus  Kristus. Døbefonten er fra 1200 tallet måske fra den tidligere kirke på stedet.