Præstegårdsladen
Sønderupvej 7 
4242 Boeslunde

Hvem kan leje præstegårdsladen? 
Alle over 18 år med bopæl i Boeslunde sogn. 

Priser for leje af præstegårdsladen:
Præstegårdsladen er af brandmyndighederne godkendt til maksimalt 150 personer, men der er kun service til 80 personer.

Takster for udlejning af Præstegårdsladen:

 

 

 

Private fester

2000 kr.

 

Kaffebord efter begravelse

350 kr.

 

Generalforsamling (lokale foreninger)

350 kr.

 

Øvrige foreningsaktiviteter til kl. 23.00

550 kr.

 

Udensognsforeninger (timebetaling)

200 kr.

 

Til fødselsdage, for børn til og med 12 år, udlejes salen for 550 kr.

Præstegårdsladen lejes kun ud til private fester til personer, der er bosiddende i Boeslunde Sogn

Det er ikke tilladt at holde ungdomsfester i Laden.

Har foreninger brug for at have Præstegårdsladen til rådighed til at forberede aktiviteter (f.eks. til at øve dilettant og lignende) er ladeudvalget bemyndiget til at træffe særlig aftale, dog således at der minimum betales for faktisk forbrug af lys og varme.

I tilfælde af manglende enighed i ladeudvalget i en sag, er hvert udvalgsmedlem berettiget til at begære sagen forelagt menighedsrådet ved et kommende møde.

Ladeudlejer:
Lone Meyer
Boeslunde Byvej 132
4242 Boeslunde

T: 61288188
E: meyer1901@hotmail.dk

Al telefonisk henvendelse vedr. udlejning af Laden skal ske på hverdage efter kl. 18.00. Du kan også udfylde den elektroniske formular - se menupunktet 'Præstegårdsladen' til venstre.